Januari 2015: Gewoon fluweelpootje – Flammulina velutipes (Curtis) Singer
D: Samtfußrübling; E: Velvet Shank; F: Collybie à pied velouté; Deens: Gul fløjlsfod

Gewoon fluweelpootje door Henk Huijser
Wie naar Fluweelpootjes op zoek gaat, zal al snel ontdekken dat deze afgezien van het Zomerfluweelpootje (Flammulina fennae), meestal laat in het jaar en zelfs in de winter verschijnen. Ook in deze maand, natuurlijk wat afhankelijk van het weer, zijn ze zeker te vinden. Door de typische kenmerken waaronder de “fluwelige”, donkerbruine steel de meest opvallende is, zijn Fluweelpootjes in het veld gemakkelijk te herkennen. Voor het goed op naam brengen is echter meer nodig want niet alle vondsten hebben betrekking op het Gewone fluweelpootje. Microscopische kenmerken en ook het biotoop spelen bij het goed op naam brengen een belangrijke rol. Het Langsporig fluweelpootje (Flammulina elastica) heeft zoals de naam al aangeeft grotere sporen. Een soort met een opvallend biotoop is Flammulina ononidis, zoals de naam al doet vermoeden, voorkomend bij Kattedoorn (Ononis spinosa) in kalkgraslanden of Flammulina populicola vaak wortelend op in de grond liggend hout, vooral van Populier. Beide laatst genoemde soorten zijn officieel voor ons land nog niet vast gesteld. Wie gaat ernaar op zoek?
Tekst & foto's: Henk Huijser.
Gewoon fluweelpootje door Henk Huijser
Flammulina elastica door Henk Huijser
Flammulina ononides door Henk Huijser
Zie voor meer informatie over Gewoon fluweelpootje:

Deze pagina is een onderdeel van www.allesoverpaddenstoelen.nl