Paddenstoelen plukken
In Europa zijn er 65 miljoen wildplukkers. Dat is 8,5% van alle Europeanen. Ook in ons land zijn er steeds meer mensen die uit de natuur eten. De Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) houdt zich bezig met de verspreiding en ecologie van paddenstoelen en niet met het verzamelen voor consumptie. Maar het is natuurlijk wel vanzelfsprekend dat haar expertise ook leidt tot verantwoorde voorlichting over (plukken van) paddenstoelen.
Tips bij het wildplukken
(aanwijzingen voor de wildplukker)
met link naar digitale lezing Volle mand
NMV-plukstandpunt
Tijdens excursies van de NMV worden geen paddenstoelen geplukt om op te eten. Deze gedragscode wordt door alle leden gerespecteerd. Daarover is door de NMV een speciaal plukstandpunt opgesteld.


Brochure en Poster 'Veilig plukken met respect voor de natuur'

Paddenstoelen plukken
(algemene inleiding)
Rode Lijst van paddenstoelen
paddenstoelen op mest
Paddenstoelen eten
Jan Davidsz. de Heem

Natuurbecherming
vtije toegang op wegen en paden

Vergiftiging
Als je uit de natuur eet, neem je zelf verantwoordelijkheid voor de veiligheid van je voedsel. Daar hoort ook het risico van vergiftiging bij. Wt dus wat je eet!


Determineren
Paddenstoelen die je niet kent, moet je determineren. Dan kom je op glad ijs: verwisselbare soorten en een enorme variabiliteit. En er is niet n boek waar alle soorten in staan!